Najczęściej zadawane pytania

Co to jest schronisko dla zwierząt?
Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt mianem „schroniska dla zwierząt” określa się miejsce przeznaczone do opieki nad zwierzętami domowymi spełniające warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Schronisko Cywil przyjmuje pod swoją opiekę koty oraz psy.
Kiedy zwierze trafia do schroniska?
Zwierze umiejscawiane jest w schronisku w przypadku, gdy jego właściciel znęcał się nad nim (bił je, straszył lub drażnił, szczegółowo określa to ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt). Zabranie zwierzęcia właścicielowi następuje na podstawie decyzji wójt/burmistrza/ prezydenta miasta, który o zaistniałej sytuacji zostaje powiadomiony przez Policję, straż gminną, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. W tym przypadku kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia obciążany zostaje jego dotychczasowy właściciel. Do schroniska trafiają również psy/ koty porzucone, w przypadku gdy schronisko zostaje o nich powiadomione, a także zwierzęta bezpańskie, które są wyłapywane.
Co zrobić kiedy znajdę porzuconego psa/kota?
Każda osoba, która zauważy porzuconego psa lub kota zwłaszcza jeżeli pozostawiony jest on na uwięzi ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję.
W jaki sposób mogę pomóc zwierzętom w schronisku?
Psu lub kotu przebywającemu w schronisku może pomóc każda chętna osoba. Jeżeli dysponujemy trochę wolnym czasem możemy zostać wolontariuszem i na przykład wyprowadzać psy na spacer lub też bawić się z podopiecznymi schroniska. Każdy może również przynieść karmę dla psów lub kotów, a także specjalne zabawki dla zwierząt.
Czy każdy może adoptować zwierzę z schroniska?
Osoby zainteresowane adopcją psa lub kota muszą wypełnić stosowny formularz dostępny w schronisku i własnoręcznie go podpisać, zapewniając tym samym, iż przejmują opiekę nad adoptowanym zwierzęciem i zapewnią mu odpowiednie warunki.
Czy na czas mojego wyjazdu mogę oddać psa/kota pod opiekę schroniska?
Schroniska nie mają obowiązku przyjmowania zwierząt na czas naszego np. wakacyjnego wyjazdu. Najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie psa lub kota pod opieką rodziny lub znajomych, inną możliwością jest również pozostawienie w specjalnym hotelu dla zwierząt.
W jaki sposób wyłapywane są bezpańskie zwierzęta?
Wyłapywanie bezpańskich zwierząt reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezpańskich zwierząt. Za zwierze bezpańskie uznaje się zwierze domowe lub gospodarskie, które uciekło lub zostało porzucone i nie ma możliwości zidentyfikowania jego właściciela. Wyłapywanie bezpańskich zwierząt następuje na podstawie rozporządzenia rady gminy (wyłapywanie może mieć charakter ciągły lub okresowy). Na 21 dni przed rozpoczęciem wyłapywania organ gminy podaje do wiadomości mieszkańców o terminie i obszarze wyłapywania zwierząt, firmie wykonującej oraz o miejscu przekazania zwierząt. Używanie środki przy wykonywaniu wyłapywania nie mogą nie mogą stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt ani nie mogą zadawać im cierpienia.